Pielęgnacja i wycinka drzew

Jesteśmy firmą arborystyczną specjalizującą się w pielęgnacji dużych drzew metodami alpinistycznymi oraz z podnośnika. Posiadamy duże doświadczenie w pracach na terenach miejskich oraz w parkach (w tym zabytkowych pod opieką konserwatora zabytków). Przy zabiegach pielęgnacyjnych pracujemy w taki sposób, aby nie szkodzić drzewom. Prace pielęgnacyjne na drzewach przeprowadzamy bez użycia szkodzących drzewom kolców (drzewołazów).

Przeprowadzamy również wycinkę drzew o każdym stopniu trudności. Jeżeli umiejscowienie drzewa uniemożliwia przewrócenie go w całości wykonujemy wycinkę sekcyjną z wykorzystaniem technik alpinistycznych lub z użyciem podnośnika.

Usuwamy pnie i karpiny po wyciętych drzewach: frezujemy do głębokości około 15 cm poniżej poziomu gruntu lub wykopujemy całe karpiny koparką.

Odpady po wycince (gałęzie, korzenie itd.) wywozimy wywrotkami (o pojemności od 4 do 10m3) lub rozdrabniamy za pomocą rębaka do gałęzi.

Prowadzimy skup drewna pozyskanego podczas wycinki oraz oferujemy transport drewna wywrotkami (o pojemności od 3 do 8m3).