Oferta

WYCINKA DRZEW

Przeprowadzamy wycinkę drzew o każdym stopniu trudności. Jeżeli umiejscowienie drzewa uniemożliwia przewrócenie go w całości wykonujemy wycinkę sekcyjną z wykorzystaniem technik alpinistycznych i w razie potrzeby opuszczamy wycięte fragmenty na linach w sposób bezpieczny i kontrolowany.

PIELĘGNACJA DRZEW

Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne w koronie drzew za pomocą dostępu linowego, bez konieczności użycia podnośnika. Przy zabiegach pielęgnacyjnych pracujemy w taki sposób, aby nie szkodzić drzewom. Prace pielęgnacyjne na drzewach przeprowadzamy bez użycia szkodzących drzewom kolców (drzewołazów). Przy pracach gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia mienia stosujemy techniki opuszczania gałęzi i konarów na linach w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Wykonujemy następujące zabiegi pielęgnacyjne:

  • usuwanie suszu, uszkodzonych i chorych gałęzi
  • usuwanie jemioły
  • usuwanie zagrożeń (fragmentów drzewa powodujących ryzyko wypadku lub uszkodzenia mienia)
  • redukowanie korony (zmniejszanie, nadawanie kształtu lub przerzedzanie)
  • podkrzesywanie drzew (usuwanie gałęzi z dolnej części korony w celu jej podniesienia lub poprawy estetyki drzewa)

FREZOWANIE PNI

Frezujemy (mielimy) pnie i karpiny po wyciętych drzewach do głębokości około 10-20 cm poniżej poziomu gruntu.

KOSZENIE TRAW I ZAROŚLI

Kosimy trawniki przemysłowe, komunalne i przydomowe oraz wykaszamy wysokie trawy, chwasty, zarośla i krzewy na nieużytkach. Pracujemy profesjonalnymi kosiarkami (traktorkami i ręcznymi) oraz kosami spalinowymi.

PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW

Przycinamy żywopłoty oraz formujemy drzewka i krzewy. Prace wykonujemy profesjonalnymi urządzeniami akumulatorowymi, które pracują bardzo cicho i wydajnie.

USŁUGI RĘBAKIEM

Świadczymy usługi rębakiem mogącym mielić na zrębkę gałęzie świeże do 10cm średnicy. Oferujemy również workowanie pozyskanej zrębki. W dziale FILMY znajduje się nagranie z pracy rębaka.

OPRYSKI CHEMICZNE

Wykonujemy opryski nieużytków środkami chwastobójczymi oraz opryski trawników, krzewów i drzew chemią działającą selektywnie.

CZYSZCZENIE DZIAŁEK

Oferujemy kompleksowe czyszczenie działek z drzew, krzewów i traw oraz ich późniejsze utrzymanie (regularne koszenie traw oraz chwastów i/lub przeprowadzanie oprysków). Możemy usunąć z gruntu korzenie i wykonać niwelację działki.

DORADZTWO i DOKUMENTACJA

Przygotujemy dokumentację potrzebną do zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa/drzew lub do wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów. Przeprowadzamy również inwentaryzację drzew (wraz z pomiarami wysokości i wykonaniem mapy geodezyjnej) oraz podstawową diagnostykę stanu drzew (ocena potencjalnych zagrożeń i kondycji drzewa).