Usługi arborystyczne i wycinka drzew

Oferujemy wykonywanie wszelkich prac związanych z drzewami za pomocą dostępu linowego bez konieczności wykorzystania podnośnika. Dostęp linowy umożliwia pielęgnację lub wycinkę każdego drzewa, bez względu na to co znajduje się pod drzewem i w jego otoczeniu. Prace pielęgnacyjne na drzewach przeprowadzamy bez użycia szkodzących drzewom kolców (drzewołazów).